Medierea in cazul divortului                                        Mediator 1.ro

Posted on 11 aug 2013  Ploiesti  | Mediere - Divort 


Divortul este unul din cazurile in care informarea asupra medierii este obligatorie. Aceasta informare, in cazul in care sunteti in Prahova (Ploiesti, Sinaia, Campina, Breaza, etc.) poate fi facuta in mod gratuit de mediatorul biroului nostru. Fara Cerificatul de Informare asupra medierii eliberat de mediator nu puteti continua demersurile pentru divort.

Legea 192/2006 prevede pentru divort aspecte ce pot fi rezolvare si stabilite prin mediere (continuarea căsătoriei, partajul, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor; contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, etc.).

Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient. Aceasta inseamna ca in cazul in care se ajunge prin mediere la un acord intre sot, acord privitor la aspectele mentionate in Lege, prin prezentarea la instanta competenta a acordului de mediere scris, continutul sau - respectand bineinteles prevederile legale si punand accent pe interesul copiilor daca acestia exista - se va regasi in decizia de pronuntare a divortului.

In Legea 192/2006 se subliniaza in mod repetat ca interesul copiilor rezultati din casnicia sotilor prevaleaza, si in intreg procesul de mediere, mediatorul va veghea ca acesta sa fie respectat.

De asemenea, pe parcursul procedurii de mediere, "mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită".

Reiese ca un caz particular interesant, situatia in care sotii au ajuns la un acord in privinta tuturor aspectelor divortului chiar inainte de a avea nevoie de serviciile de mediere. In acest caz vor trece de la etapa de informare obligatorie asupra medierii direct la redactarea acordului medierii. Mediatorul poate avea astfel doar simpla sarcina de a verifica conformitatea acorului intre soti cu prevederile legale ale medierii.


Iata mai jos paragrafele Legii 192/2006 ce se refera la divort:


Legea 192/2006 - prevederi in cazul divortului


CAPITOLUL VI: Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii speciale privind conflictele de familie

Art. 64
(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(11) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.

(2) Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Art. 65
Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

Art. 66
(1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită. Dispoziţiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă


CAPITOLUL VI: Dispoziţii speciale privind medierea unor conflicte

SECŢIUNEA 1: Dispoziţii speciale privind conflictele de familie

Art. 64
(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privind continuarea căsătoriei, exerciţiul drepturilor părinteşti, stabilirea domiciliului copiilor, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor, precum şi orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(1) Pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:
a) continuarea căsătoriei;
b) partajul de bunuri comune;
c) exerciţiul drepturilor părinteşti;
d) stabilirea domiciliului copiilor;
e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;
f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

(11) Acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri de expedient.

(2) Înţelegerea soţilor cu privire la desfacerea căsătoriei şi la rezolvarea aspectelor accesorii divorţului se depune de către părţi la instanţa competentă să pronunţe divorţul.

Art. 65
Mediatorul va veghea ca rezultatul medierii să nu contravină interesului superior al copilului, va încuraja părinţii să se concentreze în primul rând asupra nevoilor copilului, iar asumarea responsabilităţii părinteşti, separaţia în fapt sau divorţul să nu impieteze asupra creşterii şi dezvoltării acestuia.

Art. 66
(1) Înainte de încheierea contractului de mediere sau, după caz, pe parcursul procedurii, mediatorul va depune toate diligenţele pentru a verifica dacă între părţi există o relaţie abuzivă ori violentă, iar efectele unei astfel de situaţii sunt de natură să influenţeze medierea şi va decide dacă, în asemenea circumstanţe, soluţionarea prin mediere este potrivită. Dispoziţiile art. 54 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(2) Dacă, în cursul medierii, mediatorul ia cunoştinţă de existenţa unor fapte ce pun în pericol creşterea sau dezvoltarea normală a copilului ori prejudiciază grav interesul superior al acestuia, este obligat să sesizeze autoritatea competentă.

Birou Mediator Munteanu Dorin

Serviciile noastre sunt disponibile in PRAHOVA (Ploiesti, Campina, Breaza, Sinaia) si BUCURESTI

Telefon:         0756-380.333                                                    0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com                                  mediere@mediator1.ro

.
.
.
.

mediator ploiesti divort campina sinaia breaza prahova birou medierei ploiesti campina prahova breaza divort
 mediator ploiesti campina sinaia breaza prahova birou mediatori ploiesti campina prahova breaza mediere

Imagini

mediator ploiesti campina mediere divort campina mediere ploiesti divortploiesti mediere campina divort sinaiacampina mediere ploiesti divort partajcampina mediere ploiesti divortcampina mediere ploiesti divort minor

Servicii de Mediere

  • litigii comerciale, somatii plata, nerespectare contract 
  • mediere familiala: divort, partaj, incredintare minori
  • civile: Grantuire, Revendicare, Pretentii, Evacuare, Partaje, mosteniri.
  • litigii de munca: conflicte intre angajati sau intre angajati si angajatori, Drepturi banesti, imputatie, desfacerea contractului de munca
  • penal - plangeri prealabile
  • medical - disputa pacient-medic
  • financiar-bancar: probleme contractele de credit, leasing, ipotecare, etc-
  • protectia consumatorului
    • si, practic, in orice domeniu in care se manifesta un conflict

Contact 

Birou Mediator Munteanu Dorin

Serviciile noastre sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina si Sinaia.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Ploiesti            <mediere divort>

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

                            mediere@mediator1.ro

Tags : mediator ploiesti campina sinaia pret mediere tarif