Notarii, avocatii, procurorii, judecatorii pot face informarea asupra medierii dar nu pot media

mediator 1.ro - Pagina principala


notari informare mediere campina Prin Ordonanta de Urgenta nr. 4/2013, s-a dat posibilitatea parcurgerii sedintei de informare privind avantajele medierii si de catre judecatori, procurori, consilieri juridici, notari si avocati, impreuna cu partile dintr-un conflict.
Astfel, conform art. 2 alin. 1 indice 3 din forma noii Legi a medierii, “efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizată de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz in care aceasta se atesta in scris”.
Acelasi articol 2 dispune la alin. 1 indice 1 ca: dovada participarii la sedinta de informare privind avantajele medierii se face printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Daca una dintre parti refuza in scris participarea la sedinta de informare, nu raspunde invitatiei prevazute la art. 43 alin. (1) ori nu se prezinta la data fixata pentru sedinta de informare, se intocmeste un proces-verbal, care se depune la dosarul instantei.

Se mentioneaza gratuitatea sedintelor de mediere si a eliberarii actelor doveditoare informarii. Astfel, conform art. 2 alin. 1 indice 4:  ” serviciile prestate (…) sunt gratuite, neputandu-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita.”

Ca o clarificare, legea nu le impune notarilor, procurorilor, avocatilor, judecatorilor sa faca informarea ci le lasa posibilitatea sa o faca.

Nu sunt obligati, dar sunt abilitati sa o faca daca au timp, daca considera oportun, daca doresc. Informarea e gratuita si pentru informare nu se poate percepe nici un onorariu

Aceasta modificare aparent contradictorile cu spiritul Legii 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, care separa institutia si profesia mediatorului de alte entitati ale justitiei sau adiacente acesteia are o posibila explicatie. In prezent numarul relativ redus de mediatori autorizati si activi nu ar face fata solicitarilor de sedinte de informare asupra medierii obligatorii venite din partea supraaglomeratei justitii si prin reglementarea ce face subiectul acestui articol se degreveaza partial mediatorii pentru a nu bloca accesul la justitie.

Insa,  categoriile amintite - avocati, notari, procurori, judecatori - NU pot media, NU pot face sedinte de mediere..

.

Contact mediere: Birou Mediator Munteanu Dorin 

Serviciile noastre de mediere sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

                          Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com                /               mediere@mediator1.ro

https://www.facebook.com/mediator.ploiesti.3