ELEMENTE DE DREPT PENAL


Dreptul penal este alcătuit dintr-un sistem de norme care reglementează interzicerea infracțiunilor sub sancțiunea pedepsei, în scopul apărării valorilor sociale.

Infracțiunea este:

o faptă ce prezintă pericol social

                     - fapta - orice acțiune sau inacțiune a unei persoane;

                     - pericol social - în funcție de gradul său, deosebim o contravenție de o infracțiune

săvârșită cu vinovăție

                     - vinovăția- este foarte importantă; există prezumția de nevinovăție.

prevăzută în legea penală

                     - prevederea faptei în legea penală - orice faptă trebuie să fie inclusă într-un act normativ pentru a fi sancționată.


PĂRTILE PROCESULUI PENAL

Rolul procurorului în cadrul procesului penal:

Procurorul participă la ședințele de judecată ale judecătoriilor în cauzele:

La ședințele de judecată privind alte infracțiuni, procurorul participă când consideră necesar.

La ședințele de judecată în căile de atac, participarea procurorului este obligatorie în toate cazurile.

Inculpatul

Este persoana față de care pornește procesul penal, în vederea aflării adevărului cu privire la faptă și a tragerii la răspundere penală dacă se stabilește vinovăția sa.

În cazul în care inculpatul se află în stare de deținere sau este minor, judecata nu poate avea loc decât în prezența acestuia.

În celelalte cazuri, instanța poate judeca procesul, dacă părțile nu se prezintă după ce a fost îndeplinită procedura de citare.

Avocatul

Avocatul, în calitate de apărător al părții, poate participa în procesul penal în două modalități:

- prin desemnarea sa de către parte, aceasta având posibilitatea de a-și alege un avocat care să îi susțină interesele(avocatul își dovedește calitatea prin delegația avocațială)

- prin desemnarea din oficiu de către organul judiciar competent, când asistența juridică este obligatorie pentru învinuit sau inculpat, deoarece acesta este:

Avocatul exercită drepturile procesuale ale părții pe care o apără, putând lua legătura cu aceasta în mod nelimitat. Avocatul are dreptul de

În mod EXCEPTIONAL, inculpatului arestat îi poate fi interzis dreptul de a lua contact cu apărătorul său, dar doar pentru motive întemeiate și pe o perioadă limitată.

Apărătorul ales sau desemnat din oficiu nu poate refuza să asigure asistența juridică a părții. Pentru nerespectarea acestei obligații, organul de urmărire penală sau instanța poate sesiza conducerea baroului de avocați pentru a lua măsuri.

Martorul

Este persoana care are cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal, având obligația de a se prezenta la chemarea organelor judiciare și de a relata cele cunoscute.

Partea vătămată

Este persoana fizică sau juridică ce a suferit prin fapta penală o vătămare fizică, morală sau materială. Dacă partea vătămată solicită repararea pagubei suferite prin infracțiune, în cadrul procesului penal, se constituie parte civilă printr-o declarație scrisă sau verbală, dată în fața instanței.

Partea responsabilă civilmente

este partea chemată, potrivit legii civile, să răspundă pentru pagube provocate de învinuit sau inculpat.

Atenție: Dacă sunteți martor, parte vătămată, parte civilă, parte responsabilă civilmente într-un proces penal, prezența dumneavoastră este necesară pentru judecarea cauzei și deși ați fost anterior citat nu v-ați prezentat, instanța poate dispune aducerea dumneavoastră la judecată cu mandat de aducere și chiar amendarea dumneavoastră.

Mediere (vezi Art. 67, 68.69 si 70 din Legea Nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator)

Obs. Medierea in domeniul penal priveste cauzele penale referitoare la infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala

Trebuie adusa dovada participarii la sedinta de informare cu privire la avantajele medierii in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.

Art. 67
(1) Dispozitiile din prezenta lege se aplica in mod corespunzator si in cauzele penale care privesc infractiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plangerii prealabile sau impacarea partilor inlatura raspunderea penala.
(2) Nici persoana vatamata si nici faptuitorul nu pot fi constransi sa accepte procedura medierii.
Art. 68
(1) In cauzele penale medierea trebuie sa se desfasoare astfel incat sa fie garantat dreptul fiecarei parti la asistenta juridica si, daca este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal intocmit potrivit prezentei legi, prin care se inchide procedura medierii, trebuie   sa arate daca partile au beneficiat de asistenta unui avocat si de serviciile unui interpret ori, dupa caz, sa mentioneze faptul ca au renuntat expres la acestea.
(2) In cazul minorilor, garantiile prevazute de lege pentru desfasurarea procesului penal trebuie asigurate, in mod corespunzator, si in cadrul procedurii de mediere.
Art. 69
(1) In cazul in care procedura de mediere se desfasoara inaintea inceperii procesului penal si aceasta se inchide prin impacarea partilor, persoana vatamata nu mai poate sesiza, pentru aceeasi fapta, organul de urmarire penala sau, dupa caz, instanta de judecata.
(2) Daca procedura de mediere a fost declansata in termenul prevazut de lege pentru introducerea plangerii prealabile, acest termen se suspenda pe durata desfasurarii medierii. Daca partile aflate in conflict nu s-au impacat, persoana vatamata poate introduce plangerea prealabila in acelasi termen, care isi va relua cursul de la data intocmirii procesului-verbal de inchidere a procedurii de mediere, socotindu-se si timpul scurs inainte de suspendare.
Art. 70
(1) In cazul in care medierea se desfasoara dupa inceperea procesului penal, urmarirea penala sau, dupa caz, judecata se suspenda, in temeiul prezentarii de catre parti a contractului de mediere.
(2) Suspendarea dureaza pana cand procedura medierii se inchide prin oricare dintre modurile prevazute de prezenta lege, dar nu mai mult de 3 luni de la data semnarii contractului de mediere.
(3) Mediatorul are obligatia sa comunice organului judiciar o copie de pe procesul-verbal de inchidere a procedurii de mediere.
(3) Abrogat.
(4) Procesul penal se reia din oficiu, imediat dupa primirea procesului-verbal prin care se constata ca partile nu s-au impacat, sau, daca acesta nu se comunica, la expirarea termenului prevazut la alin. (2).
(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii, partile sunt obligate sa depuna la organul judiciar forma autentica a acordului sau sa se prezinte in fata organului judiciar pentru a se lua act de vointa acestora.
(5) Pentru solutionarea cauzelor penale in baza acordului incheiat ca rezultat al medierii,
mediatorul este obligat sa transmita organului judiciar acordul de mediere si procesul-verbal de incheiere a medierii in original si in format electronic daca partile au ajuns la o intelegere sau doar procesul-verbal de incheiere a medierii in situatiile prevazute la art. 56 alin. (1) lit. b) si c).
(6) Dispozitiile art. 61 alin. (2) se aplica in mod corespunzator in cazul in care medierea este recomandata de catre organele judiciare.

Contact : Birou Mediator Munteanu Dorin 

Serviciile noastre de mediere sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza.

Telefon:         0756-380.333

Adrese:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6,

                          Campina, str. 1 Decembrie 1918 nr.19, Bl. R59, ap.28

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

https://www.facebook.com/mediator.ploiesti.3