Material realizat de Consiliul de Mediere in scopul informarii publicului despre procedura medierii
postat pe Mediator1.ro - servicii mediere Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti

Medierea este un drept!

Material realizat de CONSILIUL DE MEDIERE in scopul informarii publicului despre procedura medierii

CE ESTE MEDIEREA?

O modalitate de solutionare a conflictului, a neintelegerii, a disputei cu ajutorul unei persoane specializate, autorizata ca mediator, in conditiile legii

DE CE SA ALEGETI MEDIEREA?

Medierea prezinta numeroase avantaje:

 • Este o procedura mult mai rapida decat cea in instanta; in timp ce in justitie un proces poate dura ani intregi pana la obtinerea unei hotarari definitive/irevocabile, prin procedura medierii se poate ajunge la incheierea acordului de mediere in cateva ore sau zile;
 • Se poate alege medierea in orice moment: inainte de a actiona in justitie, dupa chemarea in judecata, in caile de atac si chiar in faza executarii silite;
 • Costurile sunt mai mici - procesura de mediere nu presupune achitarea vreunei taxe de timbru.
 • Taxa de timbru achitata pentru chemare in judecata, se restituie in anumite cazuri, daca partile depun la dosarul cauzei acordul de mediere.
 • Onorariul cuvenit mediatorului se stabileste de comun acord prin contractul de mediere si se suporta, de regula in mod egal , de catre partile in conflict daca nu se convine in alt mod.
 • Oamenii cu venituri modeste pot beneficia de ajutor public judiciar ce consta in restituirea onorariului achitat mediatorului in conditiile prevazute de lege in cazul depunerii la instanta a acordului de mediere pentru a stopa un proces deja pornit.
 • Asigura confidentialitatea, spre deosebire de sedintele de judecata care sunt, de regula, publice.
 • Satisfactie mai mare: presoanele care au participat la mediere sunt mai multumite decat cele care s-au adresat justitiei pentru ca:
- decizia le apartine lor si nu este una impusa de instanta sau de orice alta terta persoana;
- nu sunt obligate sa-si dovedeasca sustinerile cu martori, iar solutia se bazeaza pe asigurarea de castig-castig pentru ambele parti;
- se concentreaza asupra nevoilor si intereselor persoanelor intre care a intervenit neintelegerea, ajutand la dasirea solutiei care se potriveste cel mai bine nevoilor celor care au apelat la mediere;
- repara si nu distruge relatiile dintre vecini, cele din familie, de la locul de munca, din comunitate, spre deosebire de un proces in instanta, care, de cele mai multe ori, ascute conflictul dintre persoane, in timp ce mediatorul incurajeaza fiecare persoana sa-si spuna povestea din propria ei perspectiva si discuta despre problemele persoanei si sentimentele, emotiile pe care le traieste din pricina neintelegerii, ajutand ca fiecare persoana sa cunoasca si sa inteleaga trairile celeilalte si punctul ei de vedere;
- este o procedura prin care elimina stresul, spre deosebire de intimidarea pe care pot sa o simta persoanele in sala de dezbatere, unde sedinta are uncaracter solemn, medierea se desfasoara intr-o atmosfera prieteneasca, confortabila.

CARE SUNT PASII DE URMAT PENTRU A ALEGE MEDIEREA?

A. ALEGEREA MEDIERII INAINTE DE A PORNI UN PROCES
Pasii de urmat sunt:
1. Alegerea mediatorului
- mediatorii autorizati sunt inscrisi in Tabloul mediatorilor care este publicat in Monitorul Oficial si reactualizat cel putin o data pe an;
- tabloul mediatorilor poate fi accesat pe site-ul Consiliului de Mediere www. cmediere .ro fiind afisat la sediul Consiliului de Mediere si la sediile instantelor si parchetelor;
- in Tabloul mediatorilor se regasesc datele de contact necesare pentru a solicita serviciul unui mediator: numele, locul, unde isi desfasoara activitatea, numar de telefon, si/sau adresa de e-mail;
- persoanele aflate in conflict pot alege, de comun acord, mediatorul. In cazul in care apelarea la mediator s-a facut de catre una din parti, cealalta va fi invitata de catre mediator la mediere. Partea invitata are posibilitatea de a accepta sau refuza invitatia la mediere, medierea fiind o procedura care se bazeaza pe principiul participarii voluntare.

2. Desfasurarea medierii: partile sunt informate, in mod gratuit, despre proceduta de mediere si avantajele specifice acesteia in cazul lor.
In cazul in care sunt de acord sa incerce medierea, se va incheia contractul de mediere prin care se stabilesc, de comun acord, aspectele necesare desfasurarii medierii, inclusiv onorariul mediatorului.
La mediere participa numai persoanele implicate in conflict! La solicitarea sau cu acordul partilor, partile pot fi asistate la mediere de avocati, pot fi invitati experti, specialisti care sa ajute cu informatii utile la solutionarea conflictului sau pot participa si alte persoane (de ex. din familie), numai cu acceptul partilor.
Niciuna dintre persoanele care au participat la procedura medierii NU poate folosi ulterior ca probe in cadrul unui proces, sustinerile facute in timpul medierii.

3. Inchiderea procedurii de mediere
Se realizeaza in toate cazurile prin semnarea unui Proces-Verbal de inchidere a medierii, semnat de persoanele aflate in conflict si de mediator.
Medierea se poate inchide prin urmatoarele modalitati:
- incheierea unei intelegeri totale sau partiale intre parti, sau
- constatarea ca partile nu au ajuns la o intelegere, sau
- denuntarea contractului de mediere de catre persoana care nu mai doreste continuarea procedurii de mediere

4. Incheirea acordului de mediere
Se realizeaza in situatia in care s-a ajuns la o solutie cu care sunt de acord persoanele aflate in conflict, iar modalitatile in care se realizeaza sunt urmatoarele:
- Acord verbal, pe care persoanele il respecta de bunavoie;
- Acord scris, care sa contina in parte sau in intregime, intelegerea la care s-a ajuns;

In anumite cazuri, este necesara incuviintarea de catre instanta a acordului de mediere: de exemplu desfacerea casatoriei, succesiuni sau partaje in cazul mostenitorilor sau a altor neintelegeri care vizeaza terenuri, constructii, locuinte, etc.
Daca persoanele care au incheiat un acord de mediere scris doresc sau e necesar sa solicite cu acesta sa fie incuviintat de catre instanta, ele vor semna o cerere adresata instantei competente, prin care cer incuviintarea acordului de mediere pe care il ataseaza, in original, cererii formulate. Instanta competenta sa solutioneze incuviintarea acordului de mediere este cea de domiciliu al orcareia dintre parti sau cea de la locul incheierii acordului.
In anumite materii specificate de lege cum sunt conflictele civile pana la valoarea de 50000 lei, problemele legate de stramutarea de hotare si granituire, in domeniile malpraxisului, protectiei consumatorului, cele legate de interpretarea si executarea contractelor individuale de munac, in legatura cu raporturile de familie, partile sunt tinute sa faca dovada in fata instantei de judecata ca au fost informate cu privire la avantajele procedurii de mediere.
Mediatorul realizeaza informarea fara a pretinde onorariu pentru ca partile, in deplina cunostinta de cauza, sa poata alege rezolvarea problemei prin mediere.
Incepand cu data de 01 august 2013 persoanele care au accesat instantele de judecata si nu vor face dovada informarii vor fi sanctionate cu respingerea actiunii ca inadmisibila.

B. ALEGEREA MEDIERII DUPA CE S-A PORNIT UN PROCES
Medierea este o cale la care se poate apela in orice faza a unui proces, inclusiv in caile de atac: apel sau recurs si chiar in faza executarii silite.
Alegerea acestei proceduri se poate realiza:
- la cererea uneia sau a tuturor partilor din cauza care se judeca;
- la recomandarea facuta de judecatorul care judeca procesul pornit conform Noului Cod de Procedura Civila;
Art. 6 din Legea 192/2006 prevede ca "Organele judiciare si arbitrale, precum si alte autoritati cu atributii jurisdictionale informeaza partile asupra posibilitatii si a avantajelor folosirii procedurii medierii si le indruma sa recurga la aceasta cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele."
Alegerea mediatorului si procedura de mediere se desfasoara in conditiile aratate la lit. A din prezentul document.

IMPORTANT:
Daca partile din cauza aflata in judecata nu ajung sa incheie un acord sau acordul se incheie doar cu privire la unele aspecte, judecata continua pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive/irevocabile. In acest caz, la dosarul cauzei se depune in forma scrisa, semnata de catre parti la dosarul cauzei, pentru a fi incuviintat de catre instanta.

UTILIZAREA MEDIERII IN CONFLICTELE DE FAMILIE SI IN CONFLICTELE PRIVIND PROPRIETATEA

Medierea poate fi utilizata in rezolvarea unei arii largi de conflicte. Noul Cod Civil a modificat radical conceptia de ansamblu asupra materiei civile, optand pentru "Monism" (vezi: ro.wikipedia.org/wiki/monism), conceptia monista toate reglementarile privitoare la persoane si relatiile de familie au fost incorporate in noul Cod Civil, astfel ca ne putem raporta la posibilitatea solutionarii prin mediere a urmatoarelor tipuri de litigii/conflicte civile referitoare la neintelegerile dintre soti privitoare la:
a) continuitatea sau desfacerea casatoriei. In cazul divortului, se poate apela la mediere pentru stabilirea conditiilor si modalitatilor de divort, stabilirea numelui pe care il vor purta sotii dupa divort;
b) exercitiul drepturilor parintesti. La mediere se poate decide de catre parinti cu privire la modalitatea de exercitare a autoritatii parintesti, contributia parintilor la cheltuielile de crestere si educare a copiilor si dreptl parintelui de a avea legaturi personale cu acesta, in cazul in care sotii in divort au copii minori, nascuti inaintea sau in timpul casatoriei ori adoptati. se poate decide cu privire la educatia copiilor si relatia dintre acestia si parinti si/sau bunici;
c) stabilirea domiciliului copiilor, precum si a locuintei familiei;
d) orice alte neintelegeri care apar in raporturile dintre soti cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii, spre exemplu:
- cuantumul despagubirilor care pot fi pretinse pentru prejudiciile materiale si morale suferite ca urmare a desfacerii casatoriei;
- obligatia de intretinere sau prestatia compensatorie intre fostii soti;
- incetarea regimului matrimonial si, dupa caz, lichidarea comunitatii de bunuri si partajul acestora;
- plata datoriilor comune ale sotilor (credite bancare sau alte tipuri de datorii, dupa caz);
- testamentele sotilor;
- ingrijirea persoanelor varstnice din cadrul familiei sau a persoanelor cu afectiuni majore, si altele.

De asemenea, se poate apela la mediere pentru solutionarea litigiilor/conflictelor civile privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare, precum si in orice alte litigii/conflicte care privesc raporturile de vecinatate, spre exemplu:
- revendicari;
- evacuari;
- stabilirea servitutiilor de trecere (exercitarea dreptului de trecere, intinderea si modul de stabilire a dreptului de trecere);
- cuantumul despagubirilor acordate proprietarului unui teren pentru a permite trecerea prin fondul sau a retelelor edilitare ce deservesc fonduri invesinate sau din aceeasi zona;
- stabilirea/modificarea distantei dintre constructii;
- edificarea unei ferestre sau a unei deschideri in zidul comun a doua proprietati;
- cuantumul despagubirilor acordate de proprietarul unui teren pentru crearea de inconveniente mai mari decat cele normale in relatiile de vecinatate;
- modalitatea de utilizare a spatiior comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente;
- cuantumul cheltuielilor legate de intretinerea, repararea si exploatarea partilor comune dintr-un imobil de catre fiecare proprietar;
- cuantumul sumei acordate de un coproprietar pentru stingerea datoriilor nascute in legatura cu bunul comun si care sunt scadente sau devin scadente in cursul anului in care are loc partajul, si altele.

RASPUNDEREA MEDIATORULUI

In cazul in care mediatorul incalca obligatiile prevazute de lege, normele prevazute de Regulamentul de organizare si functionare sau Codul de etica si deontologie profesionala, aceasta poate sa raspunda disciplinar, material si penal.
Raspunderea disciplinara intervine pentru abaterile prevazute in lege si regulament, astfel:
- incalcarea obligatiei de confidentialitate si neutralitate;
- refuzul de a restitui inscrisurile incredintate de persoane;
- reprezentarea sau asistarea uneia dintre parti intr- procedura judiciara sau arbitrala avand ca obiect conflictul supus medierii;
- savarsirea oricarei alte fapte care aduce atingere probitatii profesionale.
Orice persoana interesata poate sesiza Consiliul de Mediere, in scris si sub semnatura, in legatura cu savarsirea, de catre un mediator autorizat a vreunei abateri disciplinare.
Consiliul de Mediere este un organism autonom, de interes public, care are competenta in tragerea la raspundere disciplinara a mediatorilor, conform prevederilor art.40 si 41 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile ulterioare si pe site-ul Consiliului de Mediere.

Raspunderea penala
In cazurile in care incalcarea prevederilor legale de catre mediator imbraca forma unei infractiuni, poate fi angajata raspunderea penala a acestuia, in conditiile legislatiei penale.
Directiva 2008/52/CE a Parlamentului European si a Consiliului prevede ca:
"Medierea poate asigura o solutionare extrajudiciara eficienta din perspectiva costurilor si rapida a litigiilor in materie civila si comerciala prin intermediul unor proceduri adaptate nevoilor partilor. Este mai probabil ca acordurile rezultate din mediere sa fie respectate voluntar si sa mentina o relatie amiabila si durabila intre parti".
"Medierea nu ar trebui considerata o solutie inferioara procedurii judiciare din cauza faptului ca respectarea acordurilor rezultate in urma medierii ar depinde de bunavointa partilor".

... mediator ploiesti campina sinaia breaza prahova birou mediator ploiesti campina sinaia breaza prahova birou
 1. fbgbcfbbggggg
  Material realizat de Consiliul de Mediere in scopul informarii publicului despre procedura medierii
 2. postat pe Mediator1.ro - servicii mediere Ploiesti, Campina, Sinaia, Breaza - Prahova si Bucuresti
mediator ploiesti campina sinaia breaza prahova biroumediator ploiesti campina sinaia breaza prahova biroumediator ploiesti campina sinaia breaza prahova birousss

Imagini Mediator 1.ro

mediator ploiesti mediere campina sinaia breaza prahova birou ploiesti mediator campina sinaiaploiesti mediere campina mediator ploiesti divort sinaiatarif pret civil penal onorariumediere mediator avocatBirou ploiesti mediere campina breaza

Servicii de Mediere

 • litigii comerciale, somatii plata, nerespectare contract 
 • mediere familiala: divort, partaj, incredintare minori
 • civile: Grantuire, Revendicare, Pretentii, Evacuare, Partaje, mosteniri.
 • litigii de munca: conflicte intre angajati sau intre angajati si angajatori, Drepturi banesti, imputatie, desfacerea contractului de munca
 • penal - plangeri prealabile
 • medical - disputa pacient-medic
 • financiar-bancar: probleme contractele de credit, leasing, ipotecare, etc-
 • protectia consumatorului
  • si, practic, in orice domeniu in care se manifesta un conflict

Contact

Birou Mediator Munteanu Dorin

Serviciile noastre sunt disponibile in PRAHOVA Ploiesti - Campina - Sinaia.

Telefon:         0756-380.333

Adresa:           Breaza, str, Jupan Neagoe Draghicescul nr. 6, Prahova

Campina, str. 1 Decembrie 1918, Bl. R59, sc.B, et.1, ap.28

Ploiesti

Fix (UPC):        0344-105.047

E-mail:              dorinm2u@yahoo.com

Tags : mediator ploiesti birou campina sinaia pret mediere tarif